Các giai đoạn bón phân cho cây

1. Bón lót

Là bón phân cho đất, trộn vào lúc làm đất. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp dinh dưỡng cho cây lâu dài và cải tạo đất . Chúng thông thường là các loại phân hữu cơ, phân bò ủ hoai, phân gà, phân xanh, các loại phân có bao bì “vi sinh hữu cơ dùng để bón lót” .

2. Bón lúc xuống giống

Là bón phân vào hố đất trước khi trồng cây giống. Phân bón giai đoạn này có nhiệm vụ cung cấp chất dinh dưỡng cho cây lúc cây bén rễ, tạo cú hích phát triển tốt cho cây, để cây chống chịu sâu bệnh tốt hơn. Nên mua phân tổng hợp có chứa đủ thành phần NPK bằng nhau, 16-16-16 hoặc 20-20-20, thêm vi chất và humic để tốt cho đất. Thông thường lúc xuống cây giống chúng ta cần phân bón giống nhau, sau này trong quá trình sinh trưởng thì các loại cây sẽ có nhu cầu dinh dưỡng khác nhau, thì có thể chỉnh bằng bón thúc. 

3. Bón thúc

Là bón phân khi cây đang lớn và phát triển. Trong quá trình lớn, cây cần thêm phân bón ví dụ: cây ăn trái cần bổ sung phân bón giai đoạn ra hoa. Cà chua dưa leo mà không có thêm phân bón, thì sẽ không cho nhiều lần thu hoạch.
Nhìn chung cây trồng, đặc biệt là cây có ra hoa sẽ cho năng suất và hiệu ứng tốt hơn,... nếu được bón phân thường xuyên.

Nhu cầu phân bón của cây rất lớn đôi khi vượt quá khả năng hấp thu của rễ, cho nên chúng ta phải tăng cường thêm bằng cách bón lá.

Phân bón thúc, ngoài ngoài thành phân cân bằng dinh dưỡng NPK thì có thể một nguyên tố nào đấy vượt trội hơn... phụ thuộc vào đặc điểm “ăn” của cây.

Ví dụ giai đoạn ra hoa cần lân, nuôi quả cần kali, sinh trưởng thân lá cần đạm và các vi chất để phù hợp tối đa với sự phát triển của cây. Phân bón lá phải ở dạng lỏng dễ hấp thụ, để cây có thể ‘ăn” qua lá.

 

 

Nguồn sưu tầm: FB Nguyễn Thị Lina

Ngày đăng: 13/08/2020

Người đăng: HF Seeds